SRIKANDI BERBUDI TULUS BERBAKTI Print

5D8CC90A-0475-465A-83CF-8088C265965B

 
Link Live Youtube: https://youtu.be/nLqggHpjoOQ
Link Rakaman Majlis Srikandi Berbudi, Tulus Berbakti : https://youtu.be/jZ32_ipnnwc
 
 
93BB3BB7-3E45-4DA7-B46F-DC317E50F954
 
Corat Coret sepanjang majlis..
 
A30EC385-DB97-496F-AA96-5C99BDB49AAD
 
7D535CFF-8F42-4E09-8008-32319909A098
2C53F4A8-8A51-49ED-981A-D0C9E29D02AB
 
A2ECAC26-7B07-48CF-BE53-5FC5BBFB5EB1
 
A3EE3FEC-EF0C-4232-AEE5-9D7A9C2E459C
 
FE82F8D1-C4C9-4686-895C-16805B1552C9