Data Murid 2021 Print

Kelas

Bil. Kelas

Bil. Murid

Tingkatan 1

15

553

Tingkatan 2

15

480

Tingkatan 3

13

430

Tingkatan 4

13

435

Tingkatan 5

13

387

Pendidikan Khas

12

119

JUMLAH

85

2404

Data sehingga tarikh 3 Januari 2019